اینک افتخار داریم در ادامه راه 68 ساله پدران مان از حدود 1325(ه.ش.) در عرضه محصولات غذایی مرغوب و مورد اطمینان در شهر مشهد، محصولات طبیعی و ارگانیک را شناسایی و به روشی نوین در سبد خرید شما عرضه نماییم.

اعتماد دیرینه شما به کیفیت محصولات ما، افتخار ماست.